Naše služby

Deratizace

Úkolem preventivní deratizace je zamezit zahnízdění a rozmnožování hlodavců v budovách objektů, kde hledají útočiště hlavně v zimním období. Zde potom způsobují značné hospodářské škody tím, že ničí ohlodáváním obaly a zboží všeho druhu, poškozují nábytek, textilie, elektroinstalaci apod. Škodí i tím, že uskladněné zboží a ostatní předměty znečišťují močí a trusem, čímž ho činí neupotřebitelným a nepoživatelným.

Dezinsekce

Při výskytu obtížného lezoucího hmyzu jako jsou např. mravenci, rusi, švábi, potemníci a další skladištní škůdci je prováděna jejich likvidace nejnovějšími moderními prostředky k hubení / lapače, pasty, gely, staničky/.

Dezinfekce

Dezinfekci lze ve Vašem případě definovat jako ničení či zneškodnění mikroorganismů na plochách a předmětech. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince. V potravinářské a komunální sféře/ve skladech, přípravnách, prodejních plochách, zázemí i sklepích se provádí běžná ochranná dezinfekce jako součást komplexních hygienických opatření.

Ochrana proti holubům

Úkolem realizace projektu, který směřuje ke snížení populace divokých holubů ve Vašem městě. Projekt je jednou z forem ochrany- prevence i represe při ochraně majetku a zdraví nejen v městských aglomeracích.

jak to funguje?

Deratizace

Na deratizaci jsou používány pouze nejmodernější nástrahy a prostředky / např. uzamykatelné, omyvatelné jedové staničky s možností pevné instalace/, které jsou používané v zemích EU a pro ČR v souladu se zákonem.

Dezinsekce

Nabízíme také řešení pro ochranu venkovních ploch – plášťů budov a fasád objektů proti nežádoucímu hmyzu - pavouci , mouchy, komáři, atd

Dezinfekce

Naše firma používá výhradně přípravky doporučené k dezinfekci povrchů předmětů a ploch, které splňují všechny požadavky dle zákona o chemických látkách a jsou oznámeny v ČR.
- působení v nízkých koncentracích
- široké spektrum dezinfekční účinnosti
- nepoškozují dezinfikovaný materiál
- nezanechávají toxická rezidua, apod.

Ochrana proti holubům

Nabízíme Vám různé způsoby ochrany, které jsme schopni Vám přizpůsobit přesně na míru dle Vašich požadavků.
Síťové systémy
hrotové systémy
odchyt holubů za použití odchytových klecí

hmyzu
plochy
holubů
myší

O nás

naše firma HOPE s.r.o si Vám dovoluje nabídnout služby v oborech, na které je v současnosti a bude i v budoucnosti kladen stále větší důraz. Jelikož máme zájem o poskytování co nejkomplexnějších služeb, rádi bychom Vám nabídli tyto činnosti, které mají buď preventivní nebo represivní charakter.

 U všech námi nabízených služeb je průběžně prováděn tzv. monitoring, na jehož základě je určován stupeň a počet zásahů. V případě bližšího zájmu Vám vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Společnost HOPE s.r.o. je pojištěna ze zákonné odpovědnosti za škody způsobené jejími činnostmi nebo zaviněním jejími zaměstnanci do výše 5 miliónů Kč.

Chtěli bychom Vás ujistit, že průběh případných akcí bude přizpůsoben Vaším časovým požadavkům v rámci možností tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení chodu Vaší společnosti.

V případě, že se pro služby poskytované naší společností rozhodnete a budete-li chtít s námi do budoucna spolupracovat, nabídneme Vám cenové zvýhodnění všech dalších zakázek i další výhody pro stálé zákazníky.

kontaktní formulář
Zašlete nám jakýkoli dotaz, rádi Vám odpovíme

firmy které patří mezi naše klienty: